PL

|

EN

Papier czerpany roślinny

Papier czerpany z majowymi trawami

(papier produkowany latem)

Papier czerpany leśny

(wytwarzany zimą)

Papier czerpany łąkowy z zatopionymi dzikimi roślinami

(wytwarzany latem)