PL | EN

Książka czy komputer?

monitor, unikatowa książeczka z papieru czerpanego z zatopionymi chipami z wierszami polskich poetów, obiekt
Wyróżnienie Jury, 7 edycja „Sztuki Książki”, 2003

Kto przetrwa i jak? Stary papier zmaga się z nowym żywiołem i wielkim odkryciem ludzkości – informatyką. W jakiej formie przetrwa książka? To też wędrówka. Wędrówka ludzkiej myśli.